Co přinesl cenový předpis pro rok 2020

Každoročně Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví přináší informace a změny v metodice věcně usměrňovaných cen. Jde vlastně o hlavní dokument, kterým se řídí problematika cenotvorby výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. Aktuální cenový předpis má označení 2/2020 CAU).

Protože řada oblastí je dle našeho názoru v cenových předpisech nastavena dosti nešťastně, čekali jsme, jestli se situace pro rok 2020 zlepší. Bohužel Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU mnoho nového nepřináší.

Ekonomicky neoprávněné náklady (náklady, které nesmí vstoupit do výpočtu ceny výkonu) zůstaly vesměs ve stejném rozsahu jako loni. Pozitivní je, že se již tak dlouhý seznam dále nerozšířil. Veškeré pojištění bylo dříve striktně začleněno mezi ekonomicky neoprávněné náklady, nyní je alespoň povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb akceptováno jako náklad pro kalkulace.

Kosmeticky se změnily některé definice.  Byl upraven i popis přiměřeného zisku, který je možné zahrnout do kalkulací. Vypadlo z něj mimo jiné slovo „zejména“, které nabízelo rozšířit účel zisku o jiný účel, než bylo uvedeno.

Cenový předpis by si dle našeho názoru zasloužil modernizaci. Některé oblasti by bylo dobré upřesnit (přiměřenost zisku), jiné naopak uvolnit (zvlášť účtovaný materiál, ekonomicky neoprávněné náklady). Bohužel nyní nemáme jinou možnost, než se tímto cenovým předpisem řídit.