TOP 6 novoročních předsevzetí pro podnikání ve zdravotnictví

Díky naší práci známe pozadí provozu mnoha soukromých ordinací. Kdo by z poskytovatelů zdravotních služeb toužil po nějakých předsevzetích do nového roku, připravili jsme pro seznam těch (alespoň podle nás) nejpřínosnějších.

Mít přehled o cenotvorbě

Mít spočítáno, kolik má který výkon stát, je základním nástrojem úspěšné praxe, navíc je to i zákonná povinnost. Správné nastavení cen zajistí dostatek finančních prostředků pro běžné fungování praxe, ale i pro případné zvýšení mezd, nové přístroje a jiné investice, dále zajistí i rezervu pro krytí rizik, nečekaných výdajů.

Kalkulace může zpracovat vedení zdravotnického zařízení samostatně, není k tomu potřeba žádné osvědčení. Problematika je bohužel poměrně složitá. Aby byly naplněny všechny požadavky také z podhledu legislativy, je dle našeho názoru vhodnější obrátit na některou z firem, která se této problematice věnuje.  Ta buďto kalkulace spočítá nebo pomůže uvést stávající výpočty a postupy ohledně cenotvorby do souladu s platnou (a měnící se) legislativou. Vhodné může být navštívit i některá školení, která se věnují vzdělávání lékařům (vlastníkům firem, které jsou poskytovatelé zdravotních služeb) v manažerských oblastech, cenotvorbě.

Mít v pořádku BOZP a PO

Zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany by mělo být samozřejmostí každého zaměstnavatele. Je potřeba předejít úrazům a vědět, jak se chovat v krizových situacích. Pomůžete tak ochránit nejen zdraví pracovníků, ale i majetek firmy. Z praxe víme, že v této oblasti jsou často v mnoha ordinacích mezery.

Problematiku BOZP a PO musí zpracovat specializovaná firma s osvědčením. Doporučujeme obrátit se na specializovanou firmu pro BOZP a PO pro zdravotnictví. Kvalitní firma zajistí vše potřebné.

Odměňovat své zaměstnance v souladu s dobou

Zvyšování mezd je nyní dle našeho názoru nutné o cca 5-10% ročně. Považte, že minimální zaručená mzda pro rok 2020 vrostla o cca 9% (v roce 2019 o cca 10%).

Díky velmi nízké nezaměstnanosti je potřeba se o své zaměstnance dobře starat, a to nejen výší mzdy. Nefinanční benefity (např. více dovolené, část pracovní doby formou home office, hrazené vzdělávání, příjemné pracovní prostředí, pozitivní mezilidská atmosféra, férové jednání, apod.) mnohdy zaměstnanci ocení více, než vyšší částku na výplatní pásce.

Obklopit se schopnými lidmi

Dle naší zkušenosti v mnoha ordinacích pracuje někdo, koho je možné jednoznačně označit jako nejslabší článek řetězu. Jak víme, řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek … Takový zaměstnanec často nestíhá pracovní tempo, není schopen začlenit změny, může špatně vychází s kolegy, kteří odmítají tolerovat jeho nižší výkonnost, k mnoha provozním oblastem mívá připomínky, ale ruku k dílu často nepřiloží apod.

Čím větší je tým, tím vyšší je pravděpodobnost, že v něm někdo takový bude. Řada zaměstnavatelů se obává s takovým pracovníkem vést v dobrém rozhovor na téma, zda by se mu nepracovalo lépe někde jinde, kde na něj třeba nebudou kladeny takové nároky, případně, jaké jiné pracovní uplatnění pro něj ve firmě lze nalézt, aby byly obě strany spokojeny. Pokud zaměstnavatel odmítá problém řešit a pracovník zůstává na svém místě, pomalu kazí morálku týmu. Schopní lidé pak mohou odcházet.

Kde vzít schopné pracovníky? Obklopit se schopnými lidmi umí dle našeho názoru ti, kteří schopní jsou. Ten zaměstnavatel, který se řízení své firmy nevěnuje (nebo neví, jak na to), těžko přiláká a dlouhodobě udrží schopné zaměstnance. Dle našich zkušeností lékaře láká především možnost se něco naučit, sestry pak vlídné pracovní prostředí, dobré mezilidské vztahy a adekvátní odměna.

Zkrátit objednací termíny

Dlouhé objednací termíny jsou jeden z největších problémů, jaký dle našeho názoru pacient vnímá. Půl roku či rok čekání na vyšetření či ošetření v privátní ambulanci je opravdu dlouho (jak pro pacienta, tak pro lékaře, který si chce naplánovat třeba školení či dovolenou). Co s tím? To zde asi v krátkosti neprobereme, ale každý lékař, kterého se to týká, by se nad tím mohl zamyslet sám.

Nestěžovat si

K českému koloritu patří stěžovat si. Poskytovatelé zdravotních služeb si stěžují třeba na vysokou míru administrativy, na znění zákonů, na nízké úhrady od zdravotních pojišťoven, na ceny dodavatelů, fungování profesní organizace, apod. Jaká je naše rada? Stěžujete-li si na starosti s podnikáním, nepodnikejte. Nechejte se zaměstnat. Asi nikdy nebyla situace pro zaměstnance příznivější, než je teď. Že máte 101 důvodů, proč to nelze? Dobře, co pak zkusit něco změnit, aktivně působit v profesní organizaci, apod.? Řada z nich jistě hledá nové posily. To je ale závěrem silné předsevzetí, že?