Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2019

Přinášíme Vám přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2019, které proběhly u firem poskytujících zdravotní služby.

Přehled dle oddělení

Po ČR působí celkem 7 oddělení, pro každé z nich jsme připravili krátký přehled.

oddělení Praha

Celkem proběhlo 7 kontrol v různých oborech. 4 skončily bez nálezu. 3 pak s pokutou 40.000, 80.000 a 200.000 Kč.

oddělení České Budějovice

V oblasti Českých Budějovic proběhly 2 kontroly (oční lékařství a fyzioterapie). Obě skončily bez nálezu.

oddělení Plzeň

Celkem proběhlo 5 kontrol v různých oborech. Jen jedna skončila bez nálezu. 4 s pokutou 12.000 – 67.000 Kč.

oddělení Ústí nad Labem

Celkem proběhlo 7 kontrol. Všechny zůstaly bez nálezu.

oddělení Hradec Králové

V Hradci Králové a okolí proběhlo 5 kontrol.  Z toho byli 3 u poskytovatelů zdr. služeb v oboru zubního lékařství (2 s pokutami 20.000-30.000 Kč, 1 bez nálezu) a 2 z jiných oborů (bez nálezu).

oddělení Brno

Celkem proběhlo ve zdravotnictví (různé obory) 6 kontrol. 5 skončilo s pokutou 20.000-70.000 Kč., 1 bez nálezu.

oddělení Ostrava

Na Ostravsku proběhlo 5 kontrol (3x zubní lékařství, 1x gynekologie, 1x kožní lékařství). 4 kontroly skončily bez nálezu.  1 firma si odnesla pokutu 40.000 Kč.

Celkem za první pololetí roku 2019 proběhlo ve zdravotnictví 37 kontrol. Při 15 z nich bylo zjištěno porušení cenových předpisů, při 22 nikoliv.

Přestupky

Porušení cenových předpisů došlo v § 16, odst. 1 Zákona o cenách (zákon č. 526/1990) v níže uvedených písmenech.

Zákon o cenách (zákon č. 526/1990) ), § 16, odst. 1

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že

d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1
g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11

zdroj: Cenový věstník 10/2019, Ministerstvo financí ČR