Nový kurz – administrativní pracovník ve zdravotnictví

Administrativní zátěž ve zdravotnictví významně vzrostla. Ulehčit lékařům i zdravotním sestrám by měla nová pozice – administrativní pracovník ve zdravotnictví.

Na této pozici bude moci pracovat každý, kdo má maturitu a absolvuje dvouměsíční doškolovací kurz (celkem 48 hodin výuky rozložených do 8 dnů). Kurz se bude skládat z teoretické i praktické části, organizovat ho bude IPVZ (první probíhá v únoru – březnu 2020).

Jaká bude mít tato pozice přínos pro privátní ambulantní sféru? Co si o tom myslíte?