Musí zubní ordinace „na pojišťovnu“ zkrachovat ?

Nemusíte být odborník na finance, abyste mohli spočítat, zda zubní ordinace na pojišťovnu může ekonomicky fungovat. Pojďme se podívat na jednoduché výpočty.

Nejdříve si spočítáme minutovou sazbu pracoviště  a to jako podíl minimálních nákladů na provoz a fondu pracovní doby. Ohodnocení výkonů ZP je dané, tedy se pak podíváme, jaký čas by měl být dle této minutové sazby věnován určitým výkonům. Jestli časy budou nereálně krátké, je logické, že praxe ekonomicky fungovat nemůže. Řeč je o zubní ordinaci. Jak je to v jiných oborech nelze říci paušálně, výpočet by byl ale stejný.

Náklady pracoviště

Pojďme projít minimální náklady na provoz praxe, za méně obecně žádná praxe fungovat nemůže (výjimkou bude např. dotované nájemné např, ze strany obce, atd.).

Začneme mzdovými náklady pro sestru, respektive pro zubní instrumentářku. Bez ní se lékař neobejde. Minimální zaručená mzda pro zubní instrumentářku je 14.800 Kč. K tomu sociální (plus 25%) a zdravotní pojištění (plus 9  %).

Další položkou bude nájem. Počítejme minimálně 5.000 Kč měsíčně plus energie a služby (odpad, atd)  –  2.500 Kč.

Spotřební zdravotnický materiál (rukavice, otiskovací prostředky, kompozita, cementy, … prostě vše, co vás napadne) bude měsíčně minimálně 10.000 Kč. Za 1.000 přidejme spotřební nezdravotnický materiál (papíry, úklidové prostředky, apod.). Drobné přístrojové a nástrojové zdravotnické vybavení bude asi 4.500 Kč měsíčně. Drobné nezdravotnické vybavení asi 6.000 Kč ročně (počítač a tiskárna).

Další položkou podnikatele budou účetní služby, to cca minimálně 2500 Kč měsíčně. Nesmíme zapomenout na další služby (opět uvádíme měsíční částky): telefon a internet (700 Kč), prádlo (500 Kč), opravy a revize (3.500 Kč). Dále nezapomeňme na ordinační program (16.000 ročně) a bankovní poplatky (5.000 Kč ročně).

Jako poskytovatel zdravotních služeb se nevyhneme pojištění, to alespoň tomu zákonnému (pojištění odpovědnosti) za 6.000 Kč ročně a správním poplatkům (10.000 Kč ročně).

Každý lékař se musí kontinuálně vzdělávat. Počítejte náklady na školení a cestovné 12.000 Kč ročně.

Zásadní položkou bude „velké“ technické vybavení ordinace, které do nákladů nevstupuje přímo, ale formou odpisů (částka vstupuje do nákladů postupně, obvykle 5 let). My budeme uvažovat o životnosti 10 let. Obyčejná souprava, RTG a nábytek – to je přepočteno 50.000 Kč ročně.

Jako poslední je potřeba zahrnout mzdu lékaře. Zde bude rozdíl, zda půjde o fyzickou osobu podnikající (nejde o mzdu, ale odměna byla zahrnuta do zisku) nebo právnickou osobu – s.r.o. (kde by částka byla zahrnuta do mzdy). Každopádně minimální zaručená zda lékaře je 22.100 Kč, a tuto částku jsme dle obou způsobů  zohlednili v cenových nákladech na praxi.

Náklady na takovou praxi jsou celkem 1,1 mil ročně.

V těchto nákladech nejsou žádné rezervy, lékař má minimální zaručenou mzdu. Jde o základní technické vybavení pro výkony ZP. Lékař nemá automobil, uklízí sestra. Do kalkulace nevstupuje OPG (předpoklad, že se využívá externí) a laboratoř (připočítává se k ceně protetiky přímo).

Fond pracovní doby

Rok má cca 250 pracovních dnů. 36 dnů z toho lékaře nebude pracovat ( 25 dnů dovolená, 6 dnů školení v pracovních dnech, 5 dnů nemoc). Týdenní ordinační doba je průměrně 35 hodin.

Produktivita práce je odhadnuta na 90%. Co to znamená? Že občas některý pacient bez omluvy nepřijde, že je potřeba během ordinační doby zavolat do laboratoře, dodavateli, na pojišťovnu, apod., že je potřeba udělat kratičkou pauzu. Není možné využít ordinační dobu 100%.

Časový fond lékaře bude 80.900 minut ročně.

Lékař vyřizuje veškerou podnikatelskou agendu po ordinační obě, o víkendu, apod. Víte, že takové agendy rok od roku přibývá. Může jít o 10 – 20 hodin týdně.

Minutová sazba

1,1 mil nákladů se musí vydělat v 80.900 minutách – vydělíme-li tato čísla, dostaneme 13,6.

Minutová sazba takového pracoviště je 13,60 Kč.

Každý výkon (dle délky času) musí být ohodnocen minimálně takto, jinak nemůže praxe ekonomicky fungovat.

Přehled nejčastějších výkonů

Níže uvádíme přehled nejčastějších výkonů a výši úhrady ZP k dnešnímu dni. Tučně je pak dopočten čas, po který byste se maximálně měli danénu výkonu věnovat (včetně zápisu do karty a přípravy ordinace na další výkon). Zvažte sami, zda jste jako lékaři schopni dostát za daný čas tomu, co je uvedeno v popisu výkonu. Jestliže ne, systém je nastaven chybně.

0900 Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce, 458 Kč. 34 minut.

Stihnete za 34 minut: Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou (dále jen „ZP“). Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona?

00901 Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta, 450 Kč. 33 minut

33 minut máte na: Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č.1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.

00902 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče, 323 Kč. 24 minut

24 minut na agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv

00921 Ošetření zubního kazu – stálý zub 270 Kč. 20 minut

Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).

00918 Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen – stálý zub  495 Kč. 36 minut

00950 Extrakce stálého zubu  190 Kč. 14 minut

00949 Extrakce dočasného zubu 87 Kč. 6 minut

00925 Konzervativní léčba komplikací zub.kazu II.Stálý zub  265 Kč. 19 minut

00935 Subgingivální ošetření na zub 84 Kč 6 minut

Jak jste na tom? Stihnete za daný čas poskytnout kvalitní léčbu? A kdyby náhodou ano, chcete pracovat s maximálně omezenými náklady? Můžete za ně vůbec pracovat (seženete za ně např. sestru)? Pravděpodobně ne, vaše náklady budou daleko vyšší, než uvedených 1,1 mil. V běžné praxi bývají 2x – 3x vyšší. Nedá se říci, že byste pak na výkonech ZP tratili, jen to, že Vám ZP nepokryje Vaše (zajisté oprávněné) náklady moderní praxe. Jinak řečeno, výkony hrazené ZP zohledňují jen bazální vybavení a materiály, vše ostatní je v pojetí ZP „nadstandard“, který si můžete, ale nemusíte pro provoz praxe dopřát. A jestliže si ho (pro Vaše pacienty) dopřejete, musíte na to vydělat výkony, které nejsou ZP hrazené (ale podléhají zase cenové regulaci). Jestliže ve své praxi budete mít větší podíl výkonů hrazených ZP, pak jste „odsouzeni“ ke kvantitě, ne kvalitě.