Kdy je ideální doba přepočítat cenové kalkulace?

Řada poskytovatelů zdravotních služeb s příchodem nového roku zvažuje nové ceny. Nový rok obvykle bývá obecně chápán jako ideální čas ke změně cen. Je to ale ten pravý čas? A jak je to s cenovými předpisy a kalkulacemi?

Jednou ročně

Cenové kontroly obvykle vyžadují kalkulaci cen (doložení výpočtu výše účtovaných zdravotních služeb) pro každý kontrolovaný rok. Není nám známo, že by tato četnost byla v cenových předpisech přesně uvedena. Nicméně zastáváme názor, že alespoň jednou ročně by se měl každý podnikatel (nehledě na hrozbu kontroly) nad svými cenami zamyslet – zvážit změnu nákladů, plánované investice, apod. a dle toho zvážit změnu cen.

Zejména mzdy rostou závratným tempem (často až 5-10% ročně), průměrná roční míra inflace v roce 2018 byla 2,1 %. Tedy náklady rostou a jestliže nedojde ke zvýšení cen poskytovaných služeb, musí poskytovatel zdravotních služeb buďto šetřit (nastolit úsporná opatření) nebo musí být pracovníci efektivnější, jinak je stabilita firmy ohrožena.

Kdy je na to ideální doba?

Změna od 1.1.

Výhody Jak jsme uvedli, měnit ceny k 1.1. bývá časté, obvyklé. Lidé s tím obecně více počítají, protože média informují o růstu minimálních mezd, zdražuje se kde co. Samozřejmě vítá to asi málo kdo, ale to je jiná otázka.

Nevýhody Pro zpracování cenových kalkulací to není zcela ideální čas. Zpracovaná data by měla vycházet z uzavřeného roku. Vrhneme-li se na zpracování kalkulací v prosinci, aby k 1.1. bylo vše připraveno, znamená to pracovat s daty za předchozí rok, zohlednit změny v aktuálním roce a následujícím roce. To chce mít velký přehled (často není poskytovatel zdravotních služeb schopen kolik dat poskytnout).

Po podání Přiznání k dani z příjmů

Výhody Z hlediska zpracování cenových kalkulací je doba po podání daňového přiznání (právnických osob či podnikajících fyzických osob) ideální. Data jsou více méně čerstvá (alespoň u firem, které nevyužívají odloženého termínu podání DP), dá se i dobře naplánovat aktuální rok.

Nevýhody Změny cen během roku mohou být hůře začleněny, zapamatovány, apod. Navíc účetní firmy v této době nemívají čas (nebo síly) na přípravu podkladů.

Při plánované změně nákladů

Jestliže poskytovatel zdravotních služeb plánuje větší změny (stěhování, rozšíření týmu, koupě nové techniky,…) či jsou změny dány legislativou (např. změna DPH), je dobré cenové kalkulace přepočítat před tím, než tyto změny nastanou.

Výhody Poskytovatel zdravotních služeb ví, co musí udělat, aby novou situaci finančně zvládl. Může se na to v klidu připravit.

Nevýhody Někdy je těžké všechny změny nákladů odhadnout, naplánovat.

Závěrem připomínáme, že dílčí změny ceníku (změny časové náročnosti výkonu či změny ZUM) mohou být zaneseny do ceníku kdykoliv v průběhu roku.