Co si lidé myslí o cenách u zubního lékaře a jak to (nebo se?) změnit

Tento text jsme si s dovolením vypůjčili z úst jednoho pacienta. Výjimečně přesně popisuje situaci. Máte odvahu si to přiznat?

„Je v pořádku když si zubař účtuje za anestezii 180 Kč a dalších 105 Kč si vybere od pojišťovny? Pokud dceři dává více injekcí (1.zabere málo), za každou si účtuje 180 Kč. Nemám představu o cenách anestezie, ale není tohle příliš drahé? Za vytržení mléčného zubu 500 Kč …o cenách ostatních výkonů ani nemluvím. Mám pocit, že zubaři si mohou účtovat co chtějí a nikdo na ně nemůže. Někteří to dělají oprávněně, jiní ne. Ale dokud bude v jejich čekárně plno, nemají důvod něco měnit. A nepochopím systém, ve kterém každý malý ubohý podnikatel musí mít elektronickou pokladnu a zubař účtuje tisíce bez vydání dokladu. Navíc nejlépe zaplatit cash aby se do účetnictví dala jen část výdělku. Cením si práce zubařů a jsem vděčná za nové technologie a materiály, ale někteří si téměř legálně dělají z pacienta dojnou krávu.“

Jistě se s podobnými texty setkáváte na internetu často a nemusí se týkat přímo vaší praxe. Ano, jsou praxe, kde je vše jinak, ale přiznejme si, že jsou praxe, kde jsou podobné praktiky nástrojem řízení praxe. Čekáte, že dobré jméno zubním lékařům navrátí nově zvolený prezident? Je to možné. Já doporučuji, aby každý začal u sebe. Jak na to? Pro inspiraci Vám přinášíme nejčastější problémy, se kterými jsme se v praxi setkali.

Nejsou jasné výkony účtované na ZP

Dnes není problém nahlédnout do registru a podívat se, jaké výkony si nechá lékař od ZP proplatit. Uvědomělý pacient je lehce zkomparuje s realitou. Řada ordinačních programů umožňuje výkony (včetně výše úhrady) přehledně zobrazit na účtence, kterou pacient obdrží. To určitě doporučujeme. Pacient má jednak ihned přehled o tom, jaké výkony lékař na ZP vykazuje, jednak vidí výši úhrady a může mu jednoduše dojít, jak málo to je.

Pacient hradí výkony, které mají být správně zdarma (hrazeny ZP)

Všichni víme, jak nedostatečně je nastavená výše úhrady ZP většiny výkonů v zubním lékařství. U některých výkonů ani není možné nabídnout jinou alternativu, která by byla kvalitnější (a za přímou platbu). Každý si našel nějakou cestičku, jak fungovat a není proto tlak ke změně. Nicméně to není omluvenka na to, aby se systém obcházel. Všichni na zdravotním pojištění platíme (často) nemalé částky a tak proč nedopřát našim pacientům, aby něco získali zpět?

K výkonům hrazeným ZP se připočítavají skryté doplatky

Kreativnost některým zubním lékařům opravdu upřít nelze, a tak lze často v cenících najít položky, které mají zamaskovat doplatek k výkonu na ZP. Pacient často vůbec netuší, oč jde. Opět jde o cestu, kterou se obchází to, že úhrady ZP nejsou adekvátní. Lékař šetří kapsu pacienta, ale nese na trh svou kůži, jde o jeho riziko. Ušetří sice čas tím, že nemusí vysvětlovat pacientovi cenu výkonu (nižší cenu pacient lépe akceptuje), ale systematicky pracuje na komentářích podobným těm v úvodu tohoto článku.

Pacient není seznámen s cenou ošetření předem

Jestli lze v tomto směru paušalizovat, tak lze říci, že pacientovi často nevadí ani tak výše výkonu, jako to, že o ní nevěděl předem. Měl by možnost rozhodnout se, zda výkon chce či si vybere jinou alternativu (případně i s riziky, která s tím souvisí). Většina lékařů informuje pacienta o ceně výkonu ústně, a to v rozmezí ceny (např. výplň dle plošek 1.200 Kč – 2.500 Kč). Informace by ale měla být písemná včetně podpisu pacienta. Málokterý lékař má interní protokoly nastaveny tak, aby toto respektovaly. Když se systém vhodně nastaví, nemusí akt seznámení s cenou představovat velkou časovou ztrátu. Naopak, precizní systém přinese klid na práci a ušetřené nervy při stížnostech apod.

Pacient nedostane přehlednou účtenku

Je řada ordinací, kde není propojený a jednotný tento postup: ceník zadaný v ordinačním programu – kalkulace léčby – zadané výkony dle ceníku a kalkulace v kartě pacienta – účtenka. Pacient často odchází s ručně psanou účtenkou, která nekoresponduje s tím, co je uvedeno v kartě či účtenku neobdrží vůbec. Má někdo odvahu prát se proč, případně komu či čemu to vadí? Já doufám, že ne. Mimo jiné EET (pomalu už za rok) ručně psaným protokolem nezajistíte.

Firma nemá zpracovány kvalitní kalkulace

Je několik firem, které se zpracováním kalkulací zabývají. Každá má trochu jinou metodiku, postupy, styl jednání, výsledky. Je důležité uvědomit si, že nejde jen o to založit šanon do skříně a nastavit ceny tupě tak, jak někdo řekl, ale snažit se celé problematice porozumět. Jde o Vaší firmu, Vaše peníze a věřte, že nikdo to za Vás neudělá lépe. A jestli si zpracovatel nedá tu práci vysvětlit Vám, oč jde, jak pak můžete svou firmu řídit? Druhý protipól je, že celé kalkulace často zpracovává sám lékař či jeho účetní. V tomto případě dochází k častým metodickým chybám a výsledky nebývají ani manažersky vyhovující.

Ceny a praktiky se nastavují dle kolegů

Řada lékařů nastavuje své ceny dle kolegy sídlícího vedle či podle kamaráda lékaře, který má údajně stejné náklady (a jemu někdo kalkulace zpracoval). Určitě je dobré sledovat ceny na jiných pracovištích, al ene se jimi slepě řídit. Ceny, které se uvádí na webových stránkách, jsou u řady pracovišť zavádějící či nemají informační hodnotu (víte „od“, ale nevíte „do“). Pacient ve skutečnosti neví, kolik zaplatí. každá firma je jiná, ať již náklady, tak třeba požadavkem na odměnu lékaře, vlastníka či efektivitou práce týmu.