Založit privátní praxi jako fyzická (OSVČ) či právnická osoba?

Jste lékař, zakládáte si svou privátní praxi a nevíte, zda je vhodnější podnikat jako právnická nebo fyzická (osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ)? Nebo jste začali podnikat jako OSVČ a zajímá Vás, jestli přece jen na tom s.r.o. „něco je“?

Už teď můžeme prozradit, že odpověď nebude jednoznačná. Pojďme se podívat, jak to vypadá v určitých oblastech (a to se zaměřením na problematiku zdravotnictví).

Založení nové firmy

Zájemce o podnikání jako fyzická osoba musí prvně zajít na živnostenský úřad, kde vyplní registrační formulář. K činnosti lékaře živnostenské oprávnění nepotřebujete (není to živnost, podnikáte podle jiných předpisů). Vaše další činnosti (například nákup a prodej pomůcek dentální hygieny, vzdělávání – organizace školení pro kolegy lékaře, apod.) pak jsou již činnosti volné, zaškatulkují se do nějaké z kategorií ve formuláři v žádosti a musí být též oznámeny na živnostenském úřadě (možno časem, až je budete plánovat realizovat). Vše je spojeno se správním poplatkem, který ale není vysoký.

Založení s.r.o. (právnické osoby – PO) je trochu složitější. Vlastník (vlastníci) musí u notáře sepsat zakladatelskou listinu (společenskou smlouvu v případě více vlastníků). Jméno společnosti musí být zvoleno tak, aby bylo nezaměnitelné. Je nutno doložit další dokumenty a pak podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Celý proces trvá několik týdnů, může se vléci i déle (záleží na kvalitě připravených podkladů a ochotě úředníků). S celým procesem jsou spojeny nutné administrativní náklady, a to odhadem 10.000-20.000 Kč. V případě, že je váš předmět podnikání širší, než jen samotné poskytování zdravotních služeb  (třeba zmíněný prodej kartáčků), je také nutné registrace na živnostenském úřadě (viz výše).

Fyzická i právnická osoba musí mimo to mít založen bankovní účet (u s.r.o. se složeným základním kapitálem), být registrována na finančním úřadě, ohlásit se na správě sociálního a zdravotního pojištění, fyzické osoby dále své zdravotní pojišťovně, apod. Zde se s významným rozdílem mezi FO a PO nesetkáte, v FO to bude možná maličko jednodušší.

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pak OSVČ i PO získává na krajském úřadě (seznam přiložených dokladů k žádosti je podobný).

Zdravotní pojišťovny

Nejprve je nutné přihlásit se do výběrového řízení a obsolvovat ho. Říká se, že výběrovým řízením úspěšně projdou spíše fyzické osoby, než ty právnické. Tj. že  zdravotní pojišťovny jsou ochotny uzavírat nové smlouvy spíše s fyzickými osobami, než s právnickými. Jiná situace je v případě, že plánujete koupit s.r.o. (nebo tzv. „závod“ u FO), která již smlouvy má. V tomto případě jen na ZP oznámíte změny a smluvní vztahy zůstanou zachovány. O tom zde ale řeč není, mluvíme o nově vzniklém podnikání.

Mějte svou firmu pod kontrolou

Jednoduše z pohodlí domova se dozvíte vše potřebné.

Kdo nese rizika

FO ručí celým svým majetkem. Společníci s.r.o. ručí za závazky omezeně (do výše nesplaceného základního kapitálu – když ho splatí, za závazky firmy svým majetkem neručí, když plní své zákonné povinnosti).

Podobně to mohou vidět i banky, kde si budete třeba chtít sjednat úvěr. Prostě v případě problémů mohou u fyzických osob dosáhnout na své peníze jednodušeji a proto úvěr mohou spíše schválit (nebo ho mohou schválit za lepších podmínek). Na druhou stranu… Kolik znáte třeba zubních lékařů, kteří by zkrachovali?  Jestli vůbec, tak jich budou promile. Práce je totiž obvykle dost a tak chybějící příjmy případně dotáhnou počtem přesčasových hodin. A toho jsou si vědomy i chytré banky či jiné instituce a nově vzniklé s.r.o. půjčí.

Náklady a výnosy či příjmy a výdaje ?

Fyzická osoba obvykle vede daňovou evidenci (od obratu 25 mil ročně je nutno vést účetnictví nebo lze i dobrovolně). Daňová evidence je o příjmech a výdajích. Je jednodušší, nežli účetnictví, tedy levnější. Vzhledem k celkovým výdajům na ordinaci ale taková úspora nehraje roli. Fyzická osoba může vést jen evidenci příjmů a „danit paušálem“, což ale ve zdravotnictví nebývá často využíváno (reálně vydané výdaje bývají vyšší než paušální výdaje určené %, tedy je daňově výhodnější uvést výdaje reálné).

Právnická osoba vede vždy účetnictví. Jde o náklady a výnosy. Účetnictví dává detailní pohled do nákladů i výnosů, což je u větších společností neocenitelné.

Administrativa a veřejné údaje

Právnická osoba má povinně zřízenou datovou schránku, do ní jí chodí různé dokumenty od úřadů, které by jinak chodily poštou. Datovou schránkou můžete samozřejmě dokumenty i posílat. To je pohodlné, musíte ale sledovat, zda něco do schránky přišlo (po 10 dnech od doručení do schránky je zpráva považována za doručenu, i když si ji nepřečtete). FO jí povinně zřízenou nemá, může si ji ale zřídit.

Právnické osoby mají povinnost zakládat (mimo jiné) účetní závěrky a návrh rozdělení zisku do sbírky listin v obchodním rejstříku. To jsou informace veřejné, každý si může najít informace o tom, jak se dané firmě daří. Poznamenejme, že jen málokterá společnost tuto povinnost plní (stačí si na justice.cz najít nějakou firmu, třeba firmu kolegy…). Právnická osoba musí také minimálně jednou za rok uspořádat valnou hromadu (a vyhotovit o tom zápis).

Mějte dokumentaci v pořádku

Pomůžeme Vám vše nastavit – správně a prakticky.

Odměna pro vlastníka

V případě fyzické osoby je to jednoduché. Od příjmů (platby od pacientů a zdravotních pojišťoven) se odečtou výdaje. Z tohoto výsledku je potřeba zaplatit daň z příjmu  (15%) a sociální a zdravotní pojištění (z poloviny daňového základu je to  42,7 %). Tečka. Co zbude, je Vaše.

Právnická osoba má sice situaci složitější, nicméně možnou optimalizace, což je zásadní. Lékař (vlastník či společník firmy) celý rok bere měsíčně nějakou mzdu, kterou si sám stanovil. Obvykle je nízká, protože poměr nákladů firmy na čistou a superhrubou mzdu není příliš příznivý (musí se uhradit daň, sociální i zdravotní pojištění). Lékař má ale požadavek na svou odměnu vyšší. Odměňuje se proto ze zisku firmy. Zjednodušeně řešeno, náklady mínus výnosy se rovná zisk před zdaněním. Zdanění zisku je 19% (daň z příjmu PO). V případě vyplacení zisku vlastníkem se tato částka daní ještě 15% (srážková daň), což je celkově pro firmu úspornější, než kdyby si lékař vyplatil vysokou mzdu. Celkově jsou tedy u s.r.o. možnosti optimalizace daní a odměny výrazně lepší – výplata zisku i výše mzdy jde naplánovat.

Porovnáme-li ale FO a PO v konkrétních číslech, do výše zisku (daňového základu) cca 1-1,2 mil bude situace stejná – lékař „v čistém“ celkem dostane velmi podobnou částku. U většího zisku pak již bude převažovat výhoda PO. Hlavní výhodou PO ale je, že výplatu zisku lze provést kdykoliv dle potřeb, možností, celý systém je flexibilní. U FO ne, tam je vše pevně dáno, k příslušným datům musíte platit daň i odvody (nepokryli jste-li je zálohami), ač třeba ani nemáte a účtu peníze.

Budování jména

V případě fyzické osoby podnikáte pod svým jménem a příjmením, ke kterému můžete přidat odlišující dodatek. To má výhody i nevýhody. V případě, že je Vaše jméno běžné (MDDr. Jan Novák) nebo třeba někdo mediálně známý má stejné jméno, můžete mít problém s vyhledavači. Prostě „MDDr. Jan Novák“ bude mezi těmi všemi Nováky na internetu těžké najít. A co více? Celé podnikání je o Vás, na Vás stojí, leží i padá. Nejde se schovat.

V případě právnické osoby podnikáte pod názvem firmy, který si zvolíte při založení firmy (všech „dentů“ je už plno, rozhodně s „dentem“nevyniknete, zkuste něco originálního). Jméno vlastníka nemusí být z názvu firmy vůbec patrné, nebudete-li to Váš záměr. Budujete jméno firmy, značku, a to dlouhodobě. Hodnota firmy (značky) může časem růst. Vaše profesní jméno samozřejmě skýtá záruky kvality léčby, apod., ale nemusíte být jediní silní, kdo ve firmě působí.

Říká se, že s.r.o. působí důvěryhodně a seriózně. V případě lékařů to ale bude spíše naopak. V mnoha oborech zdravotnictví je jméno lékaře je tou zárukou, o kterou pacienti stojí a je jim jedno, v jaké působí firmě.

Výhled do budoucna

Jako OSVČ zůstanete pořád sami firma o jednom člověku. Zásadní úkoly není možné na někoho delegovat. Můžete mít nějaké zaměstnance, ale řídit firmu (a vše také vše vyřizovat) budete stále Vy. Až se rozhodnete jako OSVČ činnost ukončit a vše prodat, Vaše hodnota je pouze vybaveni. Po celý svůj profesní život pracujete, ale žádnou hodnotu, značku, nevybudujete.

Výhoda s.r.o. mimo jiné je, že může růst. Třeba můžete do společnosti někoho přibrat a expandovat (do jiných oborů, měst, apod.). Můžete také vybrat jednatele, kterého řízením firmy pověříte, Vy můžete zůstat dále vlastníci a sledovat vše z povzdálí. Budete-li chtít jednou svou činnost v oboru ukončit, prodáte svůj obchodní podíl ve firmě. Pro firmu jako takovou se nic nemění, nový vlastník může jednoduše pokračovat v tom, na čem jste třeba celý svůj profesní život pracovali. Zda za dobu své profesní dráhy vytvoříte nějakou hodnotu nebo Vaše firma bude jen hromada smluv, to je na Vás.

Zajímají Vás informace, které se týkají řízení ordinace? Přišli jste již na to, že bez znalostí managementu nebude Vaše praxe fungovat bezproblémově? Setkali jste se s tím, jak těžké je získat informace k řízení praxe? Přidejte se k nám – online školení managementu Vám pomůže vyřešit, co Vás trápí.

A úplně nakonec poznámka. V rámci tohoto příspěvku není možné jít do detailů jednotlivých oblastí. Shrnuli jsme nejdůležitější poznatky, slovník je volen tak byl srozumitelný pro cílovou skupinu čtenářů. Odborníci pro právo, ekonomiku či management (či jiní odborníci, kterých se zmíněné týká) mohou mít na „jejich“ dílčí oblasti jiný názor. Prezentujeme zde své názory a zkušenosti, ne dogma, jak podnikat.