Úprava vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Shromažďování nebezpečných odpadů původcem již nepodléhá souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.