Reagujeme na článek „Cenová kontrola zdravotnických služeb“

Také jste zaznamenali článek zpracovaný Specializovaným finančním úřadem (SFÚ) v TEMPUS MEDICORUM (duben 2019) na téma Cenová kontrola zdravotních služeb?

Rozhodli jsme se na něj reagovat dopisem adresovaným SFÚ, protože jsme velmi rádi, že se problematika cenových kontrol otevírá přímo ze strany SFÚ. Bývalo velmi obtížné dostat se k potřebným informacím.

Počet zjištěných porušení cenových předpisů dle našeho názoru hovoří o tom, že je velmi obtížné zpracovat cenové kalkulace tak, aby cenovým kontrolám vyhovovaly. Pravděpodobně k tomu dochází z důvodu složitosti, nejasností a náročnosti, částečně i rozdílných požadavků ze strany SFÚ v různých oblastech ČR.

Co nás zajímá? Co je nevyjasněno? Mimo jiné nutná četnost kalkulací, oblast přímého materiálu, výše přiměřeného zisku, ekonomicky neuznatelné náklady (např. pojištění, které je ale povinné), přesná metodika pro zohlednění nižších úhrad ZP a jiné.

Věříme, že se setkáme se zájmem o komunikaci na straně SFÚ. Určitě vás budeme informovat.