Podle čeho kalkulujeme ceny našich služeb my?

Tvoříme mnoho kalkulací pro zdravotnická zařízení. Denně Vám doporučujeme, jak nastavit ceny svých služeb ve zdravotnictví. Nakoukněte jednou Vy do naší „kalkulační kuchyně“, abyste byli v obraze, proč máme nastavené ceny tak, jak máme. Takže jdeme na to.

Základní cena Cenových kalkulací  je u nás 6.329 Kč. Jsme plátci DPH, tedy (jednoduše řečeno) 21% z toho  odvedeme do bezedné státní kasy. Pro pokrytí firemních nákladů zbude 5.230 Kč. To je částka, kterou budeme společně počítat.

Základem ceny je odhad hodin, které na danou službu spotřebujeme krát mzda pracovníka, který tuto činnost vykonává. Lidská práce je největší složkou ceny. Administrativní činnosti oceňujeme 500 Kč/hod a specializované 1.000 Kč/hod. Proč?

500 Kč na hodinu práce administrativního pracovníka

Běžný administrativní pracovník v Praze má při plném úvazku mzdu kolem 35.000 Kč hrubého. Plus sociální a zdravotní pojištění (+34% k tomu) a placená dovolená (10%) je to náklad firmy 51.590 Kč. Měsíc má cca 170 pracovních hodin. Ne ale každou hodinu pracovník využije k nějakému přímému výkonu, který se zohlední v obratu (Vy také každou minutu svého pracovního času neinkasujete od pacientů či ZP peníze). Počítejme, že cca 60% jsou činnosti vázané přímo na obrat. Tedy 51.590 / 170 * 60%  je 485 Kč. Zbytek do 500 Kč je drobná rezerva (nemocenská a jiné nepředloženosti).

1.000 Kč na hodinu práce odborného pracovníka

Odborný pracovník by očekával v Praze mzdu při plném úvazku dejme tomu dvakrát vyšší, tedy kolem 70.000 Kč. Nebo jinak, to je částka, kterou by ho naše firma odměnit minimálně chtěla. Plus sociální a zdravotní pojištění (+34% k tomu) a placená dovolená (10%) je to náklad firmy 103.180 Kč měsíčně. Opět tu máme 170 pracovních hodin a nějakou efektivitu vázanou k obratu (o její výši lze debatovat – třeba níže, ale odhadem počítejme opět 60%). Tedy 103.180 / 170 * 60% je 971 Kč. Opět drobná rezerva.

Proč je efektivnost pouze 60%

Jako i Vy, i my se musíme věnovat činnostem, které přímo nepřinášejí výnos (příjem), ale nejde je neustále provádět mimo pracovní dobu, neb opravdu nechceme pracovat 16 hodin denně 🙂 včetně víkendů. Musíme například:

  • cestovat (za klienty na schůzky, na školení, …)
  • věnovat se studiu, rozšiřovat si obzory, připravovat si přednášky
  • zvedat telefony i jiných osob, než milých klientů
  • řešit Vaše dotazy mimo danou službu
  • čekat na poště, občas nakoupit nějaký ten výrobní faktor
  • komunikovat s účetní firmou, hlídat platby
  • starat se o naše webové stránky

a mnoho jiného…

Náklady na provoz (provozní režie)

Pro práci toho moc nepotřebujeme, ale bez nějakých základních provozních nákladů se neobejdeme. Patří sem nájem kanceláře, počítač, telefon, služby účetního a IT, literatura, školení, lítačka a koloběžka :-). Je to cca 10.000 Kč měsíčně, cca 100 Kč na jednu službu.

Jednotlivé kroky výpočtu ceny

(A) je administrativa, (O) je odborník.

krok služby minuty cena v Kč
úvodní komunikace, zpracování nabídky (A) 30 250
zaslání podkladů, vysvětlení (A) 10 50
studium podkladů (O) 40 600
zjištění detailů (O) 40 600
zpracování kalkulace (O) 60 1.000
odeslání, vysvětlení klientovi (O) 60 1.000
úpravy, připomínky, revize (O) 30 500
tisk, fakturace, pošta, apod. (A) 30 250
dotazy (O) 30 500
materiál (desky, obálka), poštovné 100
provozní režie 100
celkem 4.950

Neříkáme, že vždy všechno běží takto, ale průměrně časově ano. I náklady mohou mít samozřejmě jiné spektrum, idea je ale jasná. Vidíte, že cena pokrývá náklady, není zde prostor na nějaký výrazný zisk. Samozřejmě na okraj podotýkáme, že naše činnost není cenově regulována (cena se řídí trhem, ne věcnou regulací jako ceny zdravotních služeb).

Toť naše zdůvodnění, proč u nás stojí kalkulace 6.329 Kč a ne třeba polovinu (i za nižší cenu Vám třeba někdo kalkulace zhotoví).

Máte v cenách svých služeb také takový přehled? Jestli ne, jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás ještě dnes.